CASTING NA SPOŁECZNĄ SCENĘ DEBIUTÓW

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO SPOŁECZNEJ SCENY DEBIUTÓW

Imię

 

 

Nazwisko

 

 

Płeć

 

 

Wiek

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Mail

 

 

Status studenta (zaznacz prawidłowy)

STUDENT

ABSOLWENT

 

Rok rozpoczęcia nauki

 

 

Rok zakończenia nauki (dotyczy tylko absolwentów)

 

 

Nazwa uczelni

 

 

Wydział

 

 

Kierunek

 

 

Specjalizacja (zaznacz prawidłową)

AKTOR

REŻYSER

WOKALISTA

SCENOGRAF

SCENARZYSTA

TANCERZ

GRAFIK

PLASTYK

MALARZ

PERFORMER

DRAMATURG

INNE

 

Średnia ocen ze studiów (opcjonalnie)

 

 

Dotychczasowe doświadczenie artystyczne (np. spektakle, projekty, wystawy, teksty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe osiągnięcia (np. publikacje, nagrody,  wyróżnienia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................

podpis i data

 

 

Społeczna scena debiutów jest przewidziana na lata 2019-2022. Każdego roku w ramach projektu będzie realizowanych 11 premier, w tym spektakle dramatyczne, muzyczne i stand upy. Społeczna scena debiutów będzie unikalną przestrzenią dla młodych twórców (m.In. aktorów, reżyserów, scenarzystów, grafików) do wyszkolenia swojego warsztatu artystycznego pod okiem profesjonalistów oraz zaprezentowania wyników swojej pracy szerszemu gronu odbiorców. Każdy debiut ma stanowić swoistą wizytówkę młodego artysty wychodzącego spod skrzydeł uczelni i rozpoczynajacego karierę zawodową.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu, debiutanci zostaną podzieleni na grupy pracujące nad własnym debiutem. W realizację każdej z premier będzie zaangażowany zespół debiutantów z różnych specjalizacji ( 3 - 4 artystów - aktorów, reżyserów, wokalistów, scenografów, scenarzystów, tancerzy, grafików, plastyków, malarzy, performerów i dramaturgów) oraz profesjonaliści uzupełniający kompetencje w zespole. Każdym zespołem będzie opiekować się Mistrz – Mentor odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia. Działania w ramach Społecznej Sceny Debiutow będą obejmować wszystkie etapy powstawania spektaklu (od przygotowania tekstu, przez proces prób, po premierę i eksploatację).

 

Spektakle te będą grane przez najbliższe miesiące, aż do powstania kolejnych premier z cyklu Społecznej Sceny Debiutów. Następnie młodzi twórcy będą mieli możliwość udziału w spektalach i festiwalach w całej Polsce.

Teatr zastrzega sobie prawo do organizacji więcej niż jednego castingu rocznie.

Osoby wybrane z castingu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i/lub mailowo.

 

Regulamin castingu do wglądu w Teatrze Warsawy