Nabór do wolontariatu sezon 2019/2020

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 16 r. ż., zainteresowane teatrem i pracą w kulturze, otwarte i lubiące wyzwania do wsparcia naszej działalności. 

Zadania: 
    - obsługa widowni (sprawdzanie biletów, obsługa szatni);
    - pomoc przy organizacji premier, koncertów i innych wydarzeń;
    - wspieranie działań promocyjnych
    - kolportaż materiałów promocyjnych


Korzyści dla wolontariusza:
    - bezpłatne bilety na spektakle i zniżkowe bilety dla znajomych;
    - możliwość poznania pracy w teatrze od kulis;
    - udział w wydarzeniach kulturalnych;
    - zaświadczenia o wolontariacie wystawiane na prośbę wolontariusza;
    - możliwość odbycia praktyk studenckich;
    - zdobycie doświadczeń zawodowych


Chętnych zapraszamy do kontaktu: wolontariat@teatrwarsawy.pl