O teatrze

O nas

Teatr Konsekwentny działa w Warszawie jako profesjonalna grupa teatralna od 1997 r. Teatr prowadzi Adam Sajnuk. W 2013 roku Teatr Konsekwentny został przeniesiony do budynku dawnego kina "Wars" przy Rynku Nowego Miasta, gdzie pod nową nazwą Teatr WARSawy kontynuuje i rozwija swoją działalność artystyczną, edukacyjną i kulturotwórczą. Po dwóch latach trudnej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem przez dyrekcję umowy w Starej Prochowni i tymczasowej działalności w Hali Dawnej Fabryki Wódek, na początku 2013 r udało się zakończyć starania o wynajem przestrzeni dawnego kina Wars (mniejsza część należąca do miasta, większa część do prywatnego developera). Rozpoczęte w kwietniu (natychmiast po ukończeniu odpowiednich procedur formalnych) prace adaptacyjne błyskawicznie doprowadzono do końca i jeszcze przed wakacjami Teatr wdrożył się z powrotem w tryb aktywności. Oficjalnie został otwarty 18 maja 2013 podczas Nocy Muzeów.
Teatr prowadzony jest przez organizację pozarządową, jest swoistą „niepubliczną instytucją kultury”, doceniany przez krytyków teatralnych i recenzentów, wymieniany w ogólnopolskich podsumowaniach sezonu, tytuły i role teatralne nagradzane i wskazywane w recenzjach i podsumowaniach.
Teatr nie ma stałego zespołu aktorskiego, tylko stały zespół osób współpracujących z teatrem. Są to zawodowi, uznani reżyserzy, aktorzy, scenografowie, kostiumologowie, reżyserzy świateł.
W organizacji i produkcji teatru pracują specjaliści, osoby o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu. Ilość osób pracujących w teatrze jest kilkukrotnie mniejsza niż w podobnym warszawskim teatrze publicznym. Teatr nie ma własnych warsztatów i pracowni, wszystkie prace wykonywane są na zewnątrz. Spektakle teatru biorą udział w ogólnopolskich festiwalach, często prezentujemy spektakle na wyjazdach gościnnych.

 

Najważniejsze zrealizowane dotąd na scenie Teatru WARSawy działania to: 10 premier i 6 koprodukcji, ponad 350 wydarzeń, działania edukacyjne, społeczne, scena muzyczna, 2 edycje Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego.

Budynek, który jest siedzibą teatru, przy Rynku Nowego Miasta 5/7 jest wykorzystywany przez nas dzięki wsparciu m.st. Warszawy - Dzielnicy

Śródmieście.

 

 

 

sprawozdanie-finansowe-2015.pdf

sprawozdanie-merytoryczne-2015.pdf

 

sprawozdanie-finansowe-2016.pdf

sprawozdanie-merytoryczne-2016.pdf