Koncert charytatywny dla dzieci z Afryki z domu dziecka w Kasisi w Zambii.