REGULAMIN SERWISU

Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego 

ul. Rynek Nowego Miasta 5/7 

00-229 Warszawa 

NIP 113- 24- 25- 978 

KRS 0000164152

Regon 015507049 

 

Rezerwacja: 

 

1. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru czynnej od wtorku do niedzieli w godz. 14:00-19:00 (lub do godziny rozpoczęcia ostatniego spektaklu), telefonicznie (22 468 00 99) lub za pomocą poczty elektronicznej (bilety@teatrwarsawy.pl). 

2. Rezerwacje zostaną potwierdzone mailem w godzinach pracy kasy. 

3. W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów prosimy o poinformowanie o tym kasy telefonicznie (22 468 00 99) lub mailowo (bilety@teatrwarsawy.pl) 

4. Rezerwacje telefoniczne oraz mailowe są ważne przez 48h. 

5. UWAGA, jeśli zarezerwowali Państwo bilety za pośrednictwem naszej strony internetowej, rezerwacja ta zostanie automatycznie anulowana w czasie do 24h (czas wyznaczony przez PayU na opłacenie biletów). Jeśli chcą Państwo dokonać rezerwacji na 48h prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Rezerwacja dokonana przed stronę jest tylko wstępną rezerwacją służącą zakupowi biletów przez system PayU. 

6. Po rezerwacji telefonicznej lub mailowej możliwe jest opłacenie zarezerwowanych biletów przelewem lub w kasie teatru. 

7. Rezerwacje nie wykupione w ustalonym terminie zostaną anulowane. 

8. W przypadku rezerwacji mailowej lub telefonicznej, Widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu. 

9. Nie prowadzimy rezerwacji biletów, jeśli do wydarzenia zostało mniej niż 48h. Możliwy jest wtedy wyłącznie zakup biletów w siedzibie teatru lub za pośrednictwem naszej strony internetowej (płatności elektroniczne PayU S.A.). 

10. Prosimy o odbiór zarezerwowanych biletów najpóźniej 30 minut przed spektaklem. Nieodebrane rezerwacje zostaną anulowane, a zwolnione miejsca zostaną udostępnione Widzom, którzy nie dokonali rezerwacji. 

 

Zakup biletów: 

1. Zarezerwowane bilety można opłacić w kasie Teatru (akceptujemy płatność kartą) lub przelewem. 

2. Płatności przelewowe muszą być wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo z kasą Teatru. 

3. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru czynnej od wtorku do niedzieli w godz. 14:00-19:00 (lub do godziny rozpoczęcia ostatniego spektaklu). 

4. Płatności przelewem należy dokonać na poniższy numer konta Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego: 15105010121000009030098546. 

5. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: tytułu spektaklu, daty spektaklu, oraz imienia i nazwiska, na które dokonywana była rezerwacja (np. Jan Kowalski, Kompleks Portnoya, 08.02.2014). 

6. Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności mailem na adres: bilety@teatrwarsawy.pl. 

7. UWAGA, prosimy o dokonywanie przelewów za bilety najpóźniej 2 dni przed spektaklem

8. W przypadku płatności przelewem po weryfikacji płatności zostanie wysłany bilet elektroniczny. 

9. Można również dokonać zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej Teatru WARSawy – w zakładce Repertuar obok wybranego spektaklu należy kliknąć „KUP BILET”. Płatności za bilety obsługuje firma PayU S.A.. Sposób płatności określa regulamin systemu PayU. 

10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego danych osobowych.

 

Faktura VAT: 

1. Fakturę VAT wystawiamy na wyraźne życzenie Widza, najpóźniej 7 dni od dnia dokonania płatności za bilety. 

2. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz informację na jaki spektakl (wraz z datą i godziną jego grania) na który zostały zakupione bilety, należy przesłać na adres mailowy bilety@teatrwarsawy.pl. W przypadku nie przesłania powyższych informacji prośba Widza zostaje uznana za nieważną. 

 

Zwroty: 

1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów, z wyjątkiem biletów zakupionych na spektakle, które zostały odwołane. Za niewykorzystane bilety Kasa Teatru nie zwraca pieniędzy. 

2. Nie przyjmujemy zwrotów również w przypadku sprzedaży biletów online, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety. 

 

Bilety ulgowe/wejściówki: 

1. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (po okazaniu w kasie teatru stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki). 

2. W przypadku biletu elektronicznego obejmującego zakup biletów ulgowych należy okazać dokument uprawniający do ulgi bileterom. 

3. W przypadku braku takiego dokumentu należy dopłacić w kasie różnicę pomiędzy biletem normalnym a ulgowym. 

4. Zniżka nie obowiązuje na spektakle premierowe. 

5. Przed spektaklem istnieje możliwość zakupienia wejściówki. Kasa zaczyna sprzedaż wejściówek 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu i sprzedaje ich najwyżej 10 (jeżeli są wolne miejsca). Cena wejściówki to 30/20 zł w zależności od cen przewidzianych na dany spektakl. 

6. Na spektakle gościnne sprzedaż wejściówek zazwyczaj nie jest prowadzona. Informację o tym czy wejściówki będą sprzedawane można uzyskać w kasie teatru. 

 

Widzowie spóźnieni: 

1. Spóźnieni Widzowie nie zostaną wpuszczeni. 

2. Spóźnionym Widzom nie przysługuje zwrot kosztów biletu. 

 

Reklamacje: 

1. Reklamacje prosimy przesyłać na adres: Teatr WARSawy, Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa lub bilety@teatrwarsawy.pl. 

 

Miejsca w Teatrze są nienumerowane. 

 Regulamin może ulec zmianie. 

 

CENY BILETÓW: 

 Spektakle małoobsadowe i wieloobsadowe: 70zł bilet normalny, 50zł bilet ulgowy, 30zł wejściówka. 

 Monodramy: 50zł bilet normalny, 30zł bilet ulgowy, 15zł wejściówka. 

 Ceny biletów na spektakle gościnne ustalane są przez zaproszonych artystów i mogą różnić się od cen spektakli repertuarowych Teatru WARSawy. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego
  z siedzibą w Warszawie ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa, NIP 1132425978, REGON 01550704900000, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164152, dalej: Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego/Administrator. 

 2. Z Administratorem danych można skontaktować się pod nr telefonu – 22 468 00 99, na adres e-mail: bilety@teatrwarsawy.pl. 

 3. Dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, rezerwacji biletów za pośrednictwem strony https://teatrwarsawy.pl/, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/a, przed zawarciem takiej umowy.

 4. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, rezerwacji biletów bądź ewentualnego dochodzenia wynikających z jej postanowień. 

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego w realizacji jego procesów biznesowych
  i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego,
  w którym upłynął termin zapłaty ostatniego należnego podatku od umowy w związku
  zostały udostępnione.

 7. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO
  i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych. 

 8. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji tj. profilowaniu.

 10. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo wniesienia skargi przysługuje do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 11. Każda osoba ma prawo wyrażenia dobrowolnej zgody w celach marketingowych, 
  tj. w celu otrzymywania informacji handlowych, ofert, informacji o wydarzeniach, programach lojalnościowych, promocjach i konkursach, w tym otrzymywanie newsletteru. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcami danych może być Administrator. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Każda osoba ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: bilety@teatrwarsawy.pl. Każdej osobie przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego z siedzibą w Warszawie ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa. 

 

Informacje dodatkowe:

1.Miejsca w Teatrze są nienumerowane

2.Wstęp na widownię Teatru WARSawy jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia.

3. Osoby które zakupiły wejściówki w kasie lub przez portal eWejściówki wpuszczane są na salę jako ostatnie. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczeni na spektakl, bilety nie podlegają zwrotowi.

Osoby poruszające się na wózku proszone są o kontakt z kasą mailowo lub telefonicznie: zostanie przygotowana dogodna rezerwacja oraz wydelegowana zostanie osoba,  która wskaże najwygodniejsza trasę.  

4.Pracownicy teatru mogą odmówić wstępu to teatru/sprzedaży biletów osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowującej się w sposób niebezpieczny. 

5.Zabrania się nagrywania i robienia zdjęć spektaklu.

6. Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na fotografowanie i filmowanie widzów przez osoby upoważnione z ramienia teatru oraz użycie wizerunku uczestników spektakli i koncertów w materiałach promocyjnych teatru.

11. Zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W związku z rządowymi zaleceniami sanitarnymi (do wglądu w kasie) w naszym teatrze stosowane będą nowe zasady bezpieczeństwa 

*widownia zapełniona będzie co najwyżej w 50%

*Widzowie usadzeni będą co drugie krzesło, naprzemiennie w rzędach – w szachownicę. Zasada odstępów dotyczy również rodzin i osób dzielących gospodarstwo domowe (wyjątkiem są dzieci do 13.r życia oraz osoby wymagające opieki)

*Widzów obowiązuje zalecenie zakrywania ust i nosa oraz dezynfekacji rąk przed wejściem do teatru oraz zachowywanie bezpiecznych odległości wewnątrz budynku

*przed wejściem na widownię uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; oświadczenia wydawane i zbierane będą w teatrze przed spektaklem

*szatnia będzie nieczynna

*przed wejściem na salę obowiązuje kolejka o dwumetrowych odstępach między osobami

*udostępnione zostanie dodatkowe wyjście z sali, opuszczanie widowni będzie koordynowane przez bileterów

 

 

RODO. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH NA PODSTAWIE PODPISANYCH UMÓW

 

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Administratorem danych osobowych widzów i odbiorców Teatru Warsawy jest Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego z siedzibą przy ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 w Warszawie.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa, tel. 22 468-00-99, adres e-mail bilety@teatrwarsawy.pl

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Teatr polegają na oferowaniu widzom i odbiorcom Teatru spektakli, koncertów, czytań performatywnych i innych wydarzeń artystycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.

Teatr nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu ułatwiającym przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie działalności Teatru, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Teatr mógł dostarczać swoim widzom i odbiorcom Teatru informacje w zakresie twórczości artystycznej i edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania widzom i odbiorcom Teatru kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach artystycznych oraz edukacyjnych realizowanych przez Teatr.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez widza lub odbiorcę Teatru.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Teatru.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: bilety@teatrwarsawy.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.