W marcu 2019 r. zainaugurowaliśmy Społeczną Scenę Debiutów, nowy projekt na kulturalnej mapie Warszawy. Teatr poprzez spotkanie mistrzów z debiutantami otwiera przestrzeń do tworzenia oraz daje szansę młodym i aspirującym artystom. 

Społeczna Scena Debiutów jest przewidziana na lata 2019-2022. Każdego roku w ramach projektu będą realizowane premiery, w tym spektakle dramatyczne, muzyczne i stand-upy.

Społeczna Scena Debiutów jest unikalną przestrzenią dla młodych twórców, m.in. aktorów, reżyserów, scenarzystów, grafików do wyszkolenia swojego warsztatu artystycznego pod okiem profesjonalistów oraz zaprezentowania wyników swojej pracy szerszemu gronu odbiorców. Każdy debiut ma stanowić swoistą wizytówkę młodego artysty wychodzącego spod skrzydeł uczelni i rozpoczynającego karierę zawodową.

Dokumenty